Zakończenie kontraktu w Cedrach Wielkich

2 stycznia 2020

Zakończenie kontraktu w Cedrach Wielkich

Informujemy, że z dniem 31.12.2019 roku zakończyliśmy eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Cedry Wielkie. Od 01.01.2020 roku zadanie to przejmuje spółka komunalna Gminy Cedry Wielkie AQUA Cedry Sp. z o.o. Telefon awaryjny pozostaje bez zmian (58) 683-91-96.

Rachunki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków można regulować w dotychczasowym Punkcie Obsługi Klienta w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Płażyńskiego 20W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 691-019-111

III Dzień Eksploatatora

22 października 2019

III Dzień Eksploatatora

18 października w hotelu Zatoka w Gdańsku odbył się III Dzień Eksploatatora organizowany przez Ecol-Eksploatacja.

 

Spotkanie rozpoczęło się od poruszenia tematu eksploatacji w gminach, gospodarki osadowej oraz problemów wód opadowych w kontekście opłat za wody deszczowe i eksploatacji sieci. Zaprezentowana została również aplikacja GIShub służąca do zarządzania systemem. 

W drugim bloku omówione zostały zmiany legislacyjne w zakresie wod-kan, procedury kryzysowe (reakcja na awarie i efekty zmiany klimatu) oraz specyfika eksploatacji gmin okołometropolitarnych. 

Blok trzeci skupiał się na części praktycznej eksploatacji gmin. Omówione zostały m.in. sposoby radzenia sobie z stratami wody w sieci wodociągowej, czy optymalizacja zużycia energii i jej udział w taryfach. 

 

Na zakończenie odbyła się demonstracja Edukacyjnego Parku Wodnego HYDROFUN w siedzibie firmy. 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz galerii zdjęć:

 

 

Nowa taryfa w Gminie Cedry Wielkie

7 czerwca 2019

Nowa taryfa w Gminie Cedry Wielkie

Informujemy, że od dnia 12 czerwca 2019r, zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodny Wody Polskie, na terenie gminy Cedry Wielkie zmianie ulegają ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

– cena wody: 3,68 zł netto

– cena ścieków: 6,60 zł netto

– stawka opłaty abonamentowej: 2,00 zł.

Pełna treść taryfy dostępna poniżej:

20180521 Decyzja GD.RET.070.203.D.2018.KP