Bieżące analizy jakości wody na dzień 15.11.2019

Woda z ujęcia Kiezmark – raport do pobrania tutaj

Woda z ujęcia Wocławy – raport do pobrania tutaj

Woda z ujęcia Błotnik – raport do pobrania tutaj

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Cedry Wielkie 05.11.2019

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Cedry Wielkie – do pobrania tutaj

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Cedry Wielkie 13.03.2019

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Cedry Wielkie – do pobrania tutaj

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Cedry Wielkie 14.01.2019

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Cedry Wielkie – do pobrania tutaj

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Cedry Wielkie 10.12.2018

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Cedry Wielkie – do pobrania tutaj

Bieżące analizy jakości wody na dzień 16.11.2018

Woda z ujęcia Kiezmark – raport do pobrania tutaj

Woda z ujęcia Wocławy – raport do pobrania tutaj

Woda z ujęcia Błotnik – raport do pobrania tutaj

Jakość ujęcia Kiezmark na dzień 15.01.2018r.

Raport do pobrania 20180115 SUW Kiezmark MK

Jakość ujęcia Wocławy na dzień 15.01.2018r.

Raport do pobrania 20180115 SUW Wocławy MK

Jakość ujęcia Błotnik na dzień 15.01.2018r.

Raport do pobrania 20180115-SUW-Błotnik-MK

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017- msc.Błotnik, Trzcinisko, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Koszwały

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017- msc.Wocławy, Stanisławowo, Trutnowy, Miłocin, część. m. Koszwały, część m. Cedry Wielkie

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017- msc.Kiezmark, Leszkowy, Długie Pole, Giemlice

Jakość ujęcia Błotnik na dzień 11.12.2017 r.

Raport do pobrania 20171211 Błotnik UGCW

Jakość ujęcia Błotnik na dzień 10.11.2016 r.

20171211 Błotnik UGCW

Rodzaj badaniaWynikParametr

Azotyny <0,01 mg/l zgodny
Twardość wody* 109 mg CaCO3/dm3 miękka

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550

Jakość ujęcia Błotnik na dzień 14.10.2016 r.

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Mangan 3,5 μg/l zgodny
Żelazo 132 μg/l zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Azotany 0,5 mg/l NO2 zgodny
Azotany >0,8 (1,5) mg/l NO2 niezgodny
Barwa 5 mg/l zgodny
Mętność 0,71 NTU zgodny
pH 7,8 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 791 μS/cm zgodny
Twardość wody* 109 mg CaCO3/dm3 miękka

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550

Jakość ujęcia wody Kiezmark na dzień 14.10.2016 r.

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Mangan 24 μg/l zgodny
Żelazo 49 μg/l zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Azotany 2,8 mg/l NO2 zgodny
Azotany <0,01 mg/l NO2 niezgodny
Barwa 10 mg/l zgodny
Mętność 0,23 NTU zgodny
pH 7,6 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 754 μS/cm zgodny
Twardość wody* 206 mg CaCO3/dm3 twarda

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550

Jakość ujęcia Wocławy na dzień 14.10.2016 r.

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Mangan 16 μg/l zgodny
Żelazo 65 μg/l zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Azotany 4,1 mg/l NO2 zgodny
Azotany <0,01 mg/l NO2 zgodny
Barwa 10 mg/l zgodny
Mętność 0,21 NTU zgodny
pH 7,7 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 612 μS/cm zgodny
Twardość wody* 121 mg CaCO3/dm3 miękka

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550