Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 12 czerwca 2019 r. na terenie gminy Cedry Wielkie obowiązują stawki:

3,68 zł/m3

Cena za dostawę wody

6,60 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej

2,00 zł/m3

Opłata abonamentowa (cena za jednego odbiorcę / miesiąc)