Zmiana stawek za wodę i ścieki

14 stycznia 2022

Zmiana stawek za wodę i ścieki

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora RZGW Wody Polskie nr GD.RZT.70.259.344.D.2020.JM z dnia 20.11.2020r, z dniem 06.01.2022r ulegają zmianie stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Nowe stawki opłat obowiązujące od 06.01.2022r:

– cena wody za m3:    4,18 zł netto / 4,51 zł brutto

– cena ścieków za m3:  9,28zł netto / 10,02 brutto

– opłata abonamentowa:   3,50 zł netto / 3,78 zł brutto

Warunkowa przydatność wody do spożycia – Krzywe Koło i Koźliny

1 sierpnia 2021

Warunkowa przydatność wody do spożycia – Krzywe Koło i Koźliny

28 lipca  2021

Informujemy, iż w wodzie z ujęcia Krzywe Koło, dostarczanej do miejscowości Krzywe Koło i Koźliny, stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na  ponadnormatywną zawartość fluorków. Do dnia 13.08.2021r. trwają czynności mające na celu doprowadzenie wody do obowiązujących norm. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Operacja Czysta Rzeka 2021

13 kwietnia 2021

Operacja Czysta Rzeka 2021

 

W roku 2021 włączyliśmy się do akcji „Operacja czysta rzeka”. To największa ogólnopolska akcja sprzątania rzek oraz ich okolic.

Nasz sztab Ecol-Group w akcji wybrał rzekę Motławę na odcinku w Suchym Dębie.

 

Szczegóły na stronie: https://operacjarzeka.pl/przylacz-sie/