Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim

22 sierpnia 2023

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim

z dnia 21.08.2023 r. dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb, zaopatrującego w wodę miejscowości: Krzywe Koło oraz Koźliny.

 

Państwowy  Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Pruszczu  Gdańskim  informu je , iż stwierdzono ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli w punkcie zgodności: 7 itk/100 ml (wartość dopuszczalna O jtk/l OOml)

 

 

W związku z powyższym, PPIS w Pruszczu Gdańskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wody konsumentom zaleca:

 

Uprzednie przegotowanie wody   przed   jej   spożyciem   również  do przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, higieny osobistej np. mycia zębów.

Zgodnie z informacją uzyskaną od eksploatatora wodociągu podjęto działania w celu poprawy jakości wody.

 

 

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu

 

 

 

Zmiana stawek za wodę i ścieki

14 stycznia 2022

Zmiana stawek za wodę i ścieki

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora RZGW Wody Polskie nr GD.RZT.70.259.344.D.2020.JM z dnia 20.11.2020r, z dniem 06.01.2022r ulegają zmianie stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Nowe stawki opłat obowiązujące od 06.01.2022r:

– cena wody za m3:    4,18 zł netto / 4,51 zł brutto

– cena ścieków za m3:  9,28zł netto / 10,02 brutto

– opłata abonamentowa:   3,50 zł netto / 3,78 zł brutto

Warunkowa przydatność wody do spożycia – Krzywe Koło i Koźliny

1 sierpnia 2021

Warunkowa przydatność wody do spożycia – Krzywe Koło i Koźliny

28 lipca  2021

Informujemy, iż w wodzie z ujęcia Krzywe Koło, dostarczanej do miejscowości Krzywe Koło i Koźliny, stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na  ponadnormatywną zawartość fluorków. Do dnia 13.08.2021r. trwają czynności mające na celu doprowadzenie wody do obowiązujących norm. Za utrudnienia przepraszamy.