Płukanie przyłączy – możliwość rozliczenia wody.

26 września 2017

Płukanie przyłączy – możliwość rozliczenia wody.

Ecol-Unicon informuje o możliwości rozliczenia przez Odbiorców, wody z sieci pobieranej na cele płukania przyłączy wodociągowych. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek w Punkcie Obsługi Klienta w m. Suchy Dąb. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające identyfikację Odbiorcy ( nr. umowy/adres nieruchomości/dane osobowe) oraz datę i przybliżony czas płukania przyłącza.

Każdy złożony wniosek zostanie rozpatrzony.

Więcej informacji i pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Gdańskiej 19 w m. Suchy Dąb ( obok OSP).

Jakość wody uzdatnionej  – monitoring sieci

20 września 2017

Jakość wody uzdatnionej – monitoring sieci

Ecol-Unicon, w ramach wewnętrznej kontroli parametrów mikrobiologicznych wody uzdatnionej, zlecił wykonanie badań akredytowanemu laboratorium, w stałych punktach kontroli jakości wody reprezentatywnych dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Otrzymane w dniu 20.09.2017r sprawozdania potwierdzają spełnienie wymagań mikrobiologicznych dla wody uzdatnionej w sieci wodociągowej. Pełne raporty z badań umieszczamy w załączeniu do niniejszej informacji.

20170918 Ostrowite

20170918 Steblewo Sklep spożywczy

20170918 UGSD

20170918 Wróblewo 17

Informacja dotycząca jakości wody w m. Suchy Dąb

7 września 2017

Informacja dotycząca jakości wody w m. Suchy Dąb

Szanowni Mieszkańcy,

Jakość wody  w m. Suchy Dąb, potwierdzona niezależnymi badaniami przeprowadzonymi w dniu 31 sierpnia 2017 przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim, jest zgodna z normą. Wyniki badań z dnia 4 września 2017r ( pobór prób dnia 31 sierpnia) potwierdzają brak występowania przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, zarówno na Stacji Uzdatniania Wody zasilającej sieć jak i u Odbiorców

W związku z pojawiającymi się informacjami o niskiej jakości wody w m. Suchy Dąb, Ecol-Unicon informuje, że nie występują żadne przekroczenia normy. Rzeczywiście, w jednym z badań kontrolnych (badanie z dnia 24.08, wyniki – 28.08) , które realizowaliśmy po usunięciu  awarii sieci wodociągowej  w dniu 21 sierpnia 2017r, w okolicy ul. Sportowej i po zrealizowaniu standardowej procedury płukania sieci, stwierdzono jednostkowe, punktowe przekroczenia parametrów mikrobiologicznych (mogącego być wynikiem błędu próbkobiorcy).  Niezwłocznie został o tym stanie poinformowany Urząd Gminy Suchy Dąb oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim, z którym uzgodniony został plan dalszego postępowania i który zalecił ponowne wykonanie badań z uwzględnieniem szerszego obszaru.  

Niezwłocznie zostały pobrane dodatkowe próby kontrolne w dniu 28 sierpnia a  w celu wyeliminowania błędu próbkobiorcy dwukrotnie z tych samych punktów pobrano próby w dnu 29 sierpnia 2017r. Drugie wyniki badań monitoringu wewnętrznego Ecol-Unicon prób pobranych w dniu  29 sierpnia potwierdziły brak występowania przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w wodzie. Po otrzymaniu wyników badań monitoringu wewnętrznego Ecol-Unicon, niezależne badania przeprowadził w dniu 31 sierpnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim, które również potwierdziły brak przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

Informujemy, że wystąpienie awarii sieci wodociągowej ma charakter losowy, a adekwatne do zaistniałych okoliczności interwencje są podejmowane niezwłocznie. W tym konkretnym przypadku charakter uszkodzenia spowodował chwilowy spadek jakości dostarczanej do obiorców wody, po którym pojęto natychmiastowe działania doprowadzając do ustabilizowania sytuacji.

Mając na względnie otwartość i transparentność działania publikujemy pełen wykaz pobranych prób wody uzdatnionej  z wynikami parametrów mikrobiologicznych:

 

  1. Monitoring kontrolny w ramach harmonogramu wewnętrznego:

W dniu 18 sierpnia pobrano próby wody uzdatnionej u Odbiorcy (Sklep Steblewo i Wróblewo 17)

Sprawozdanie 329878/17/GDY z dnia 24 sierpnia – Wróblewo 17 – Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 329879/17/GDY z dnia 24 sierpnia – Steblewo Sklep Spożywczy – Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

  1. W ramach dodatkowych badań Ecol – Unicon wykonał:

W dniu 24 sierpnia pobrano próby wody uzdatnionej z SUW Ostrowite i u Odbiorcy (Gdańska 17).

Sprawozdanie 615/KZ/2017 z dnia 28 sierpnia –  SUW Ostrowite – Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 617/KZ/2017 z dnia 28 sierpnia – Odbiorca (Gdańska 17) z dnia 28 sierpnia – 3 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

W dniu 28 sierpnia pobrano próby wody uzdatnionej z SUW Ostrowite i u Odbiorcy (Gdańska 54/1).

Sprawozdanie 627/KZ/2017 z dnia 30 sierpnia SUW Ostrowite – Bakterie grupy Coli – 2 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 629/KZ/2017 z dnia 30 sierpnia Odbiorca (Gdańska 54/1) – Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

W dniu 29 sierpnia pobrano próby wody uzdatnionej z SUW Ostrowite i u Odbiorców (Sportowa 63A, Gdańska 54/1, Gdańska 17)

Sprawozdanie 645/KZ/2017 z dnia 31 sierpnia SUW Ostrowite Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 647/KZ/2017 z dnia 31 sierpnia Odbiorca (Sportowa 63A) –  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 649/KZ/2017 z dnia 31 sierpnia Odbiorca (Gdańsk 54/1) –  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 651/KZ/2017 z dnia 31 sierpnia Odbiorca (Gdańska 17) –  Bakterie grupy Coli – 3 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

W dniu 29 sierpnia pobrano próby wody uzdatnionej z SUW Ostrowite i u Odbiorców (Sportowa 63A, Gdańska 54/1, Gdańska 17)

Sprawozdanie 346832/17/GDY z dnia 1 września SUW Ostrowite Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 346830/17/GDY z dnia 1 września Odbiorca (Sportowa 63A) –  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 346829/17/GDY z dnia 1 września Odbiorca (Gdańsk 54/1) –  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 346828/17/GDY z dnia 1 września Odbiorca (Gdańska 17) –  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

 

Monitoring Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim:

Sprawozdanie 1205/521/17 z dnia 4 września SUW Ostrowite Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml),

Sprawozdanie 1206/521/17 z dnia 4 września Odbiorca (Steblewo sklep) –  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml),

Sprawozdanie 1204/521/17 z dnia 4 września Odbiorca (Wróblewo 17) –  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml),

Sprawozdanie 1203/521/17 z dnia 4 września Odbiorca (Gdańska 17) –  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml),

 

 

Zgodnie §17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. Nr 2015 poz 1989] organem decyzyjnym w zakresie ograniczeń w przydatności do spożycia jest Właściwy Powiatowy Inspektor Sanitarny.”