Ocena jakości wody do spożycia SUW Ostrowite

Ocena jakości wody do spożycia SUW Ostrowite

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 14.12.2020r

Ocena przydatności wody do spożycia

Bieżące analizy jakości wody na dzień 27.11.2020

Dla ujęcia Ostrowite – raport do pobrania tutaj

Dla ujęcia Krzywe Koło – raport do pobrania  tutaj

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.05.2020

Ocena jakości wody do spożycia Suchy Dąb

Bieżące analizy jakości wody na dzień 29.04.2020

Dla ujęcia Ostrowite – raport do pobrania tutaj

Dla ujęcia Krzywe Koło – raport do pobrania  tutaj

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - SUW Ostrowite

Dla ujęcia SUW Ostrowite – raport do pobrania tutaj

Bieżące analizy jakości wody na dzień 15.11.2019

Dla ujęcia Ostrowite – raport do pobrania tutaj

Dla ujęcia Krzywe Koło – raport do pobrania tutaj

Bieżące analizy jakości wody wrzesień 2019

Dla ujęcia Ostrowite – raport do pobrania tutaj

Dla ujęcia Krzywe Koło – raport do pobrania tutaj

 

 

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Suchy Dąb 9.04.2019

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Suchy Dąb – do pobrania tutaj

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Suchy Dąb 12.02.2019

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Suchy Dąb – do pobrania tutaj

Bieżące analizy jakości wody styczeń 2019

17 stycznia – Ujęcie Krzywe Koło

17 stycznia – Koźliny Sklep

17 stycznia- Krzywe Koło 36

17 stycznia – Krzywe Koło 2

15 stycznia – Krzywe Koło 2

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Suchy Dąb 10.01.2019

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Suchy Dąb – do pobrania tutaj

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Suchy Dąb 10.12.2018

Ocena przydatności wody do spożycia na terenie gminy Suchy Dąb – do pobrania tutaj

Bieżące analizy jakości wody na dzień 16.11.2018

Dla ujęcia Krzywe Koło – raport do pobrania tutaj

Dla ujęcia Ostrowite – raport do pobrania tutaj i tutaj

20180827 Wyniki badań potwierdzające spełnienie wymagań mikrobiologicznych

20180827 Wyniki badań potwierdzające spełnienie wymagań mikrobiologicznych

Szkoła w Suchym Dębie Mikrobiologia Monitoring Kontrolny - 10.07.2018

20180710 – Szkoła w Suchym Dębie Mikrobiologia

Monitoring Kontrolny - Szkoła w Suchym Dębie 25.06.2018

20180625 – Szkoła w Suchym Dębie Monitoring Kontrolny

Monitoring Kontrolny - Krzywe Koło 2 - 18.06.2018

20180618 – Krzywe Koło 2 Monitoring Kontrolny

Monitoring kontrolny - SUW Ostrowite 15.01.2018

Monitoring kontrolny – SUW Ostrowite

Monitoring kontrolny - SUW Krzywe Koło 15.01.2018

Monitoring kontrolny – SUW Krzywe Koło

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - SUW Krzywe Koło

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017- msc. Krzywe Koło, Koźliny

Monitoring przeglądowy - SUW Krzywe Koło 11.12.2017

MP SUW Krzywe Koło

Monitoring przeglądowy - SUW Ostrowite 11.12.2017

MP SUW Ostrowite

Harmonogram płukania hydrantów

Harmonogram płukania hydrantów

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - SUW Ostrowite

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- SUW Ostrowite

Monitoring wewnętrzny - punkt poboru Steblewo - 24.08.2017

Rodzaj badania Wynik Parametr
Bakterie z grupy coli 0 jtk/100 ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml zgodny
Smak, zapach akceptowalny zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Barwa <5 mg/l Pt zgodny
Mętność o,34 NTU zgodny
pH 7,5 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 621 μS/cm zgodny

 

Monitoring wewnętrzny - punkt poboru Wróblewo - 24.08.2017

Rodzaj badania Wynik Parametr
Bakterie z grupy coli 0 jtk/100 ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml zgodny
Smak, zapach akceptowalny zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Barwa <5 mg/l Pt zgodny
Mętność o,39 NTU zgodny
pH 7,4 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 620 μS/cm zgodny

Monitoring wewnętrzny - punkt poboru Krzywe Koło - 14.06.2017

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Amonowy jon <0,06 zgodny
Barwa 5 mg/l zgodny
Mętność <0,20 NTU zgodny
pH 7,4 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 579 μS/cm zgodny

Monitoring wewnętrzny - punkt poboru UG Suchy Dąb - 14.06.2017

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Mangan 18 μg/l zgodny
Żelazo 16 μg/l zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Azotyny 2,1 mg/l zgodny
Azotyny <0,01 zgodny
Barwa 5 mg/l zgodny
Mętność <0,20 NTU zgodny
pH 7,4 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 578 μS/cm zgodny

Monitoring wewnętrzny - punkt poboru Krzywe Koło - 27.01.2017

Rodzaj badania Wynik Parametr
Mangan 41 μg/l zgodny
Żelazo 20 μg/l zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Azotyny <0,01 mg/l zgodny
Twardość wody* 216 mg CaCO3/dm3 średnio-twarda

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550

Monitoring wewnętrzny - punkt poboru Krzywe Koło - 13.01.2017 r.

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Mangan 99 ± 10 μg/l niezgodny
Żelazo 524 ± 63 μg/l niezgodny
Amonowy jon 1,04 ± 0,10 niezgodny
Azotany 1,2 mg/l zgodny
Azotany >0,8 (2,3) mg/l niezgodny
Barwa 10 mg/l zgodny
Mętność 0,32 NTU zgodny
pH 7,5 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 575 μS/cm zgodny
Twardość wody* 216 mg CaCO3/dm3 średnio-twarda

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550

Monitoring wewnętrzny - punkt poboru Ostrowite - 13.01.2017

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Mangan 18 μg/l zgodny
Żelazo 16 μg/l zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Azotyny 2,1 mg/l zgodny
Azotyny <0,01 zgodny
Barwa <5 mg/l zgodny
Mętność <0,20 NTU zgodny
pH 7,5 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 618 zgodny
Twardość wody* 240 mg CaCO3/dm3 średnio-twarda

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550