Informujemy, że z dniem 01.01.2022r Ecol-Unicon Sp. z o.o. nie świadczy usług w zakresie  dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gminy Tczew, a nowym podmiotem realizującym te zadania jest gminna spółka komunalna GTKOM Sp z o.o. ( ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew, tel. 502-55-77-99).  

 

We wszystkich sprawach dotyczących Ecol-Unicon, aktualny pozostaje numer kontaktowy: 798-55-66-88, oraz adres email: eksploatacja@ecol-unicon.com. Bezpośrednia obsługa Klientów przez Ecol-Unicon ( w tym płatności gotówkowe) realizowana jest w Punkcie Obsługi Klienta w Suchym Dębie ( ul. Gdańska 19, 83-022 Suchy Dąb, budynek OSP).

W związku z zakończeniem kontraktu, dziękujemy Państwu za 3-letnią współpracę. Pracownicy Ecol-Unicon Sp. z o.o.