Komunikat informacyjny dla mieszkańców gminy Tczew

12 kwietnia 2019

Komunikat informacyjny dla mieszkańców gminy Tczew

 

INFORMUJEMY,

 

że od dnia 08 kwietnia 2019 roku firma Ecol-Unicon Sp. z o.o. przejęła obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie Gminy Tczew od dotychczasowego eksploatatora firmy Energoagva S.C. Działalność na terenie gminy będzie realizowana pod nazwą Ecol-Eksploatacja.

 

Lokalizacja Punktu Obsługi Klienta:

ul. Rokicka 14

83-110 Tczew

Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 8:00 – 16:00

 

telefon kontaktowy: 798-55-66-88

e-mail: eksploatacja@ecol-unicon.com

 

Informujemy, że w związku ze zmianą eksploatatora, konieczne jest zawarcie nowych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. W najbliższym czasie będą Państwa odwiedzać przedstawiciele Ecol-Unicon Sp. z o.o. celem zawarcia umowy. Pracownicy będą posiadali stosowne identyfikatory. Zmiana umowy nie wiąże się ze zmianą cen i stawek za wodę i ścieki.

 

Zapraszamy na stronę internetową www.ecol-eksploatacja.com, gdzie mogą Państwo uzyskać podstawowe informacje dotyczące sposobu i trybu załatwiania spraw, jak również zgłosić awarię.

 

W przypadku wątpliwości, pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Ecol-Eksploatacja nowym eksploatatorem systemu wodno-kanalizacyjnego w Tczewie

8 kwietnia 2019

Ecol-Eksploatacja nowym eksploatatorem systemu wodno-kanalizacyjnego w Tczewie

 

W dniu 8 kwietnia 2019 roku Ecol-Unicon podpisał umowę na obsługę i eksploatację systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tczew. Umowa obejmuje wykonanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, eksploatację, konserwację i utrzymanie oraz usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność gminy. Umowa podpisana została na okres 3 lat.

 

Ecol-Unicon, jako nowy operator systemy wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tczew, wyłoniony w wyniku przetargu publicznego, przejmuje zadania eksploatacji i obsługi odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie. Działalność będzie prowadzona pod marką Ecol-Eksploatacja. Firma obsługiwać będzie ponad 4500 Klientów w 36 miejscowościach gminy.

 

„Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług i obsługi Odbiorcom oraz  bezproblemowej współpracy z Gminą” – mówi Mariusz Szostek, Dyrektor ds. Eksploatacji w Ecol-Unicon – Przejęcie eksploatacji chcemy rozpocząć jak najbardziej płynie, aby mieszkańcy nie odczuli potencjalnych negatywnych skutków związanych z przejmowaniem infrastruktury. Początkowym celem jest utrzymanie ciągłości i jakości dostaw wody i odprowadzania ścieków. Przejmowanie obowiązków będzie ściśle powiązane z audytem i rozpoznaniem infrastruktury, co przełoży się na skuteczne zarządzanie systemem w późniejszym okresie. Oczywiście istnieje konieczność podpisania nowych umów z odbiorcami, jednak nie wiąże się to ze zmianami stawek zawartych w taryfie opłat. Jest to uciążliwy proces, jednak konieczny ze względów formalnych. Będzie realizowany w najbliższym okresie.”

 

Firma zakłada utworzenie na terenie gminy Punktu Obsługi Klienta oraz zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego. Gwarantuje również swoim Klientom nowoczesną obsługę on-line poprzez dedykowany portal internetowy, gdzie istnieje możliwość załatwienia wielu spraw – podania stanu licznika, zgłoszenia usterek, czy pobrania  dokumentów. W planach jest również umożliwienie Klientom zdalnego odczytu wodomierzy, czy płatności kartą bezpośrednio u inkasenta.

 

Kolejna Gmina w eksploatacji  Ecol-Unicon to jeden z ważnych punktów strategii spółki. „Prowadzenia zbiorczej eksploatacji systemów wod-kan w sąsiednich gminach przynosi wymierne korzyści  Gminom i Odbiorcom – podkreśla Tomasz Radziwanowski, Dyrektor Zarządzający Ecol-Unicon – Jako firma z 23-letnim doświadczeniem w branży, posiadamy wiedzę i kompetencje techniczne, aby profesjonalnie i efektywnie zarządzać eksploatacją systemów wod-kan. Realizowanie tej działalności w kilku gminach pozwala na osiągnięcie efektu synergii i wymiernych korzyści dla każdej z gmin, w postaci wyższej jakości usług”.

 

Gminę Tczew zamieszkuje ponad 14 tys. osób w 36 miejscowościach.  Łączna powierzchnia gminy to ponad 17 tys. ha.  System wodociągowo-kanalizacyjny Gminy Tczew stanowi 208 km sieci wodociągowej, 187 km sieci kanalizacyjnej, 4 oczyszczalnie ścieków (w tym 1 przydomowa), 12 stacji uzdatniania wody oraz 252 pompowni ścieków.