Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że stawki dotyczące poboru wody i zrzutu ścieków nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio:

4,27 zł/m3

Cena wody - Gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej

4,84 zł/m3

Cena wody - Sfera produkcji materialnej

2,68 zł/m3

Cena wody - Opłata abonamentowa (cena za jednego odbiorcę / miesiąc) q nom <20m3/h

16,78 zł/m3

Cena wody - Opłata abonamentowa (cena za jednego odbiorcę / miesiąc) q nom >20m3/h

6,83 zł/m3

Cena ścieków - Gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej

14,61 zł/m3

Cena ścieków - Sfera produkcji materialnej