Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że stawki dotyczące poboru wody i zrzutu ścieków nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio:

4,27 zł/m3

Cena wody - Gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnejzł/m3

4,84 zł/m3

Cena wody - Sfera produkcji materialnejzł/m3

2,68 zł/m3

Cena wody - Opłata abonamentowa (cena za jednego odbiorcę / miesiąc) q nom <20m3/hzł/m3

16,78 zł/m3

Cena wody - Opłata abonamentowa (cena za jednego odbiorcę / miesiąc) q nom >20m3/hzł/m3

6,83 zł/m3

Cena ścieków - Gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnejzł/m3

14,61 zł/m3

Cena ścieków - Sfera produkcji materialnejzł/m3