Bazując na wieloletnich doświadczeniach związanych z realizacją obiektów jak i późniejszym ich serwisowaniem Ecol-Unicon Sp. z o.o. od 2014 roku rozszerzył swoją działalność o Dział Eksploatacji, który zajmuje się eksploatacją sieci i obiektów sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

Obecnie Ecol-Unicon eksploatuje dwie gminy wiejskie:

-Suchy Dąb w kontrakcie koncesyjnym 10 letnim

-Tczew

Nasze produkty realnie wpływają na poprawę środowiska wodnego.

 

Dzięki optymalizacji kosztów i zbiorczej eksploatacji korzyści czerpią wszystkie strony kontraktu. Dodatkowym atutem jest dążenie do jak najwyżej jakości usług i satysfakcji Odbiorców, dzięki Punktowi Obsługi Klienta, Całodobowemu Pogotowiu Technicznemu, Centralce Eksploatacyjnej informującej o awariach, czy możliwości uiszczenia opłat bezpośrednio u inkasentów.

 

Oprócz eksploatacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego gmin Ecol-Unicon eksploatuje również szereg oczyszczalni na terenie Polski.

W Ecol-Unicon uważnie przyglądamy się
potrzebom naszych Klientów, oferując:

  • kompleksowe rozwiązania projektowe
  • dedykowane doradztwo techniczne w trakcie całego procesu inwestycji
  • profesjonalne usługi serwisowe
  • rozruchy technologiczne i koordynację eksploatacji wstępnej obiektów,
  • profesjonalną eksploatację urządzeń oraz sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej,
  • obsługę posprzedażową i doradztwo eksploatacyjne.