Oferta specjalna dla klientów indywidualnych

 

Bazując na doświadczeniach związanych z obsługą obiektów ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

 

W zakresie świadczonych usług są:

  • obsługa oczyszczalni ścieków (jak równieżpompowni ścieków/separatorów gdy występują)
  • usuwanie awarii
  • modernizacje i rozbudowa obiektów
  • wykonywanie akredytowanych badańwody i ścieków.
  • utylizacja wytworzonych osadów
  • doradztwo techniczne w sprawach modernizacji/rozbudowy obiektu
  • wykonywanie operatów wodnoprawnych celem aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych