Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim

z dnia 21.08.2023 r. dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb, zaopatrującego w wodę miejscowości: Krzywe Koło oraz Koźliny.

 

Państwowy  Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Pruszczu  Gdańskim  informu je , iż stwierdzono ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli w punkcie zgodności: 7 itk/100 ml (wartość dopuszczalna O jtk/l OOml)

 

 

W związku z powyższym, PPIS w Pruszczu Gdańskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wody konsumentom zaleca:

 

Uprzednie przegotowanie wody   przed   jej   spożyciem   również  do przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, higieny osobistej np. mycia zębów.

Zgodnie z informacją uzyskaną od eksploatatora wodociągu podjęto działania w celu poprawy jakości wody.

 

 

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu