Informacja o ilościach zużywanej wody do systemu naliczania opłat za śmieci

W związku z licznymi Państwa zapytaniami dot. nowego systemu naliczania opłat za śmieci wprowadzonego przez Gminę Suchy Dąb, informujemy że wszystkie informacje dot. sposobu funkcjonowania systemu, zasad naliczania opłat oraz pomoc w wypełnieniu deklaracji śmieciowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb.

 

Ecol-Unicon na zapytanie Klientów udziela  informacji o wielkości zużycia wody potrzebnej do wypełnienia deklaracji do naliczania opłat za wywóz śmieci.