Nowe stawki opłat w 2021r

Informujemy że z dniem 6 stycznia 2021 r. na podstawie Decyzji GD.RZT.070.259.344.D.2020.JM wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dnia 30 listopada 2020 r. wprowadzona zostaje nowa taryfa opłat za wodę i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb. Nowe stawki znajdują się w zakładce Taryfikator: https://ecol-eksploatacja.com/eksploatacja/suchy-dab/taryfikator/.

Taryfa Suchy Dąb na 2021-2024