Warunkowa przydatność wody do spożycia – Krzywe Koło i Koźliny

28 lipca  2021

Informujemy, iż w wodzie z ujęcia Krzywe Koło, dostarczanej do miejscowości Krzywe Koło i Koźliny, stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na  ponadnormatywną zawartość fluorków. Do dnia 13.08.2021r. trwają czynności mające na celu doprowadzenie wody do obowiązujących norm. Za utrudnienia przepraszamy.