Zmiana stawek za wodę i ścieki

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora RZGW Wody Polskie nr GD.RZT.70.259.344.D.2020.JM z dnia 20.11.2020r, z dniem 06.01.2022r ulegają zmianie stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Nowe stawki opłat obowiązujące od 06.01.2022r:

– cena wody za m3:    4,18 zł netto / 4,51 zł brutto

– cena ścieków za m3:  9,28zł netto / 10,02 brutto

– opłata abonamentowa:   3,50 zł netto / 3,78 zł brutto