Komunikat – informacja dot. Lubiszewa

Informujemy, iż w związku z trwającymi pracami naprawczymi na SUW Lubiszewo i zgłaszanymi zastrzeżeniami dot. jakości dostarczanej wody, Ecol-Unicon dokonał przełączenia zasilania wody dla Państwa ze ZWIK Tczew.

W momencie zakończenia prac naprawczych i potwierdzeniu jakości wody z SUW Lubiszewo pozytywnymi wynikami badań, informację taką przekażemy Państwu osobnym komunikatem.

Do pobrania pismo – PSSE informacja dot. Lubiszewa