Co mogę załatwić drogą elektroniczną?

 1. Uzyskanie informacji o:
  • aktualnych cenach
  • jakości wody
  • regulaminach
  • saldzie i fakturach
  • podać stan wodomierza (stan licznika)
 2. Złożenie korespondencji w zakresie
  • reklamacji
  • wydania warunków technicznych
  • uzgodnienia dokumentacji projektowej
  • realizacji przyłączy wodociągowych
  • zgłoszenia rozpoczęcia robót

Co mogę załatwić osobiście w Punkcie Obsługi Klienta?

 1. Uzyskać informację o:
  • aktualnych cenach
  • jakości wody
  • regulaminach
  •  saldzie i fakturach
  • podać stan wodomierza (stan licznika)
 2. Zawrzeć umowę
 3. Uregulować płatności/otrzymać fakturę
 4. Złożyć i odebrać korespondencję w zakresie:
  • uzyskania Warunków Technicznych (wzory dokumentów)
  • uzgodnienia Projektu Technicznego przyłącza/sieci
  • złożyć reklamację (formularz kontaktowy)
  • doradztwa technicznego
  • wykonawstwa przyłączy wodociągowych
  • zgłoszenia rozpoczęcia robót

Co mogę załatwić za pomocą korespondencji pocztowej?

 1. Korespondencją pocztową wysłaną na adres ul. Równa 2,  80-067 Gdańsk z dopiskiem „Eksploatacja” możecie Państwo złożyć:
  • wniosek w sprawie wydania Warunków Technicznych (wzory dokumentów)
  • wniosek dotyczący uzgodnienia Projektu Technicznego przyłącza/sieci
  • reklamację (formularz kontaktowy)
  • zgłoszenia rozpoczęcia robót

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: 798 55 66 88

Przyłącze wodociągowe lub/i kanalizacyjne

 1. Klient – Składa w Ecol-Unicon wniosek o wydanie Warunków Technicznych (wniosek do pobrania). Niezbędnym załącznikiem do wydania Warunków Technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków jest:
  • aktualna mapa do celów informacyjnych (bądź projektowych), którą mogą Państwo pobrać w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16)
  • dokument stwierdzający prawo do gospodarowania nieruchomością (akt notarialny, bądz wypis z ksiąg wieczystych) jeżeli wcześniej były wydawane warunki techniczne, należy przynieść je ze sobą
 2. Przedsiębiorstwo przygotowuje dla Panstwa dokumenty
 3. Klient wybiera Projektanta, który wykonuje projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
 4. Klient (lub w imieniu – Projektant) składa 2 egzemplarze projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego celem uzgodnienia,
 5. Przedsiębiorstwo przygotowuje dla Panstwa Uzgodnienie projektu
 6. Klient/Projektant składa projekt w Referacie Uzgodnien Dokumentacji Projektowych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdanskim (Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16),
 7. Zgłoszenie robót budowlanych przez Klienta/Projektanta w Starostwie Powiatowym
  w Pruszczu Gdanskim (sekretariat),
 8. Po odebraniu projektu ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim można przystąpić do wykonawstwa,
 9. Do wykonawstwa projektu potrzebne jest:
  • do wglądu oryginał projektu z niezbędnymi uzgodnieniami (Ecol-Unicon Sp. z.o.o, Gestorzy innych sieci, RUDP w Pruszczu Gdanskim), projekt musi posiadać pieczątkę STAROSTWA POWIATOWEGO w Pruszczu Gdanskim (w związku z zgłoszeniem robót budowlanych)