Ecol – Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 16.08.2018 r. na podstawie Decyzji GD.RET.070/259/D2/2018.KC wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dnia 3 sierpnia 2018 r oraz uchwały Rady Gminy Suchy Dąb Nr 0007.XLIII.281.2018 ( z dnia 26 lipca 2018 r. ) ulega zmianie stawka za wodę i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

3,54 zł/m3

Cena za dostawę wody

8,64 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej

5,40 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie: