Dzięki rzetelnemu podejściu do gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej staramy się oferować jak najwyższy standard usług dopasowany do oczekiwań Zamawiającego.

 

Zakres bezpośredniej oferty eksploatacyjnej obejmuje:

  • zabezpieczenia stałości dostaw wody o jakości spełniającej wymagania obowiązujących norm
  • obsługi systemu kanalizacyjnego zgodnie z wymogami środowiskowymi
  • ograniczenia liczby awarii i minimalizacji czasu ich usunięcia
  • doszczelnieniu sieci sanitarnej
  • likwidacji nielegalnych przyłączeń
  • zmniejszenia strat wody

Oprócz typowych działań eksploatacyjnych oferujemy również szerokie wsparcie w postaci doradztwa technicznego, pomocy przy stworzeniu i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji w sektor wod – kan, opiniowania projektów technologicznych.