Informacja o ilościach zużywanej wody do systemu naliczania opłat za śmieci

3 marca 2021

Informacja o ilościach zużywanej wody do systemu naliczania opłat za śmieci

W związku z licznymi Państwa zapytaniami dot. nowego systemu naliczania opłat za śmieci wprowadzonego przez Gminę Suchy Dąb, informujemy że wszystkie informacje dot. sposobu funkcjonowania systemu, zasad naliczania opłat oraz pomoc w wypełnieniu deklaracji śmieciowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb.

 

Ecol-Unicon na zapytanie Klientów udziela  informacji o wielkości zużycia wody potrzebnej do wypełnienia deklaracji do naliczania opłat za wywóz śmieci.

Nowe stawki opłat w 2021r

31 grudnia 2020

Nowe stawki opłat w 2021r

Informujemy że z dniem 6 stycznia 2021 r. na podstawie Decyzji GD.RZT.070.259.344.D.2020.JM wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dnia 30 listopada 2020 r. wprowadzona zostaje nowa taryfa opłat za wodę i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb. Nowe stawki znajdują się w zakładce Taryfikator: https://ecol-eksploatacja.com/eksploatacja/suchy-dab/taryfikator/.

Taryfa Suchy Dąb na 2021-2024

Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów

16 listopada 2020

Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów

Od grudnia 2020 w gminie Suchy Dąb wprowadzono usługę Elektronicznego Biura Obsługi Klientów, dzięki której m.in. można kontrolować, otrzymywać i generować e-faktury, monitorować swoje zużycie wody, ustawiać powiadomienia mailowe i SMS dotyczące awarii, itp.